top of page

Remote learning support

Público·28 miembros
Kasim Flowers
Kasim Flowers

Hareketli Halaylar Mp3 Дndir Dur


13 tarihinden itibaren toplamda 204 video yayınlayan kanal abone ile 42 milyonun üzerinde bir görüntüleme sayısı elde etmiştir. Kanalda piyano eğitimine yönelik performans videoları yer almaktadır. Popüler olan bir çalgıya yönelik etkili bir yöntem kullanılarak hazırlanan videoların izleyici kitlesi üzerinde ne gibi etkileri olacağına dair rakamlar oldukça etkili sonuçlar ortaya koymaktadır. Resim 2 - Sheetmusic2print Kanalından Ekran Görüntüsü Yayınladığı 916 video ile görüntüleme sayısında ikinci sırada yer alan Sheetmusic2print kanalı notasyon videoları tarzında dijital müzik materyalleri yayınlayan bir kanal olarak tablo ikide yerini almıştır. Kanalın abone sayısı 5422 olmakla birlikte tarihinden itibaren farklı çalgı türlerine ait etüt eserlerin videolarını yayınlamaya devam etmektedir. Kanal yayına başladığı gün itibariyle 3 milyona yakın bir görüntüleme sayısı elde etmiştir. Resim 3 - The Great Repertoire Kanal Resmi The Great Repertoire piyano eğitiminde sıklıkla kullanılan popüler eserlerin finale programında notasyon videolarına dönüştürülmesi ile ortaya çıkan dijital müzik materyallerini paylaşan abone ile yayın hayatına devam eden bir kanal olarak tablo 1 de yer almaktadır. Abone sayısı bakımından ikinci, görüntüleme sayısı açısından ise üçüncü sırada yer alan kanalda 434 video yer almaktadır. Kanalda 400 üzerinde notasyon videosu yer almaktadır. Ancak bu videolardan bazıları aynı eserin farklı çalgılar ile seslendirilerek tekrar yayınlanmasından kaynaklanmaktadır. Farklı renklerde çalgılarla aynı eserin farklı duyulmasını da sağlayan kanaldaki videolar tarihinden bu yana yayın hayatına devam eden kanalın farklı bir yönü olarak gözlenmiştir. Resim 4 - Yiğitcan Gözoğlu Kanal Resmi 5
Hareketli Halaylar Mp3 Д°ndir Dur


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fjinyurl.com%2F2udRs5&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2KruBJO5u6YaMb-_QHunUk80 oyunlardan sonra özellikle 1970 li yılların sonuna doğru halk oyunlarının genel trendine uygun olarak başka oyunların varlığı araştırılmaya başlanmıştır. Bu arayışın sonucu olarak başka birçok oyunlar da bu oyunların yanına eklenmişlerdir. Sonradan eklenen bu oyunların hepsi Patriyot kökenli oyunlar değillerdir fakat yörede bulunan diğer etnik grupların da geleneksel ortamlarında oynadıkları oyunlardır. Yeni oyunların arayışına girilmesi ile birlikte aslen bir müzisyen olan Sefer Tatlıcıoğlu ndan Fındıkçı oyunu, Patriyot kökenli olan Şahin Dalay dan Samyotissa ve Peresayna oyunları, aslen Kumburgazlı olan Güngör Postacı dan Arnavut Gaydası (Horası), Maçkadana ve İspanyol Kasabı adlı oyunlar, Kemal Tufan tarafından ise Trakya genelinde geleneksel ortamlarda yaygın olarak oynanan Arzu ile Kanber oyunları derlenerek bu oyunların yanlarına eklenmişlerdir li yıllardan bugüne doğru gelindiğinde ise başka yörelerde derlenmiş olan ve oralarda oynanan başka oyunların da zaman zaman bu oyunlar ile birlikte icra edildikleri tespit edilmiştir. 3. Silivri Halk Oyunlarının Sahnelenme Süreci Halk oyunları doğal ortamından sahneye getirildiği anda her şeyden önce oynanış amacı değişmiştir. Özellikle yarışmaların biçimlendirdiği sahne düzeni anlayışı; yöresel dansların, müziklerin ve kostümlerin bölgesel, kültürel, etnik farklılıklarından soyutlanarak sunulmasına yol açmıştır (Kemaloğlu 2012:118). Doğal ortamında çoğunlukla bireyler bu oyunları kendileri için oynarlarken sahneye geldiği an itibarı ile öncelikli oynama sebepleri izleyicinin beğenisi olmuştur. Bu sebeple derlenerek sahneye getirilen birçok oyunda olduğu gibi bu oyunlarda da belli başlı değişimler gözlenmiştir. Yapılan görüşmelerde bu değişimlerin bazılarının (hareketlerin açılarının büyümesi vb.) doğal olarak sahne kuralları gereği ortaya çıktığı bazılarının ise sonradan eklenen oyun adımları olduğu tespit edilmiştir. Sonradan eklenen bu oyun adımlarının ise özellikle yöresel tavra uygun şekilde ortaya çıkarılan oyun adımları olduğu ve oyunun geleneksel ortamında icra edilen adımlardan ayırt edilmesinin çok zor olduğu tespit edilmiştir. Bu sebepten kaynak kişilerin tamamının da hayatta olmaması sebebi ile yapılan eklemelerin tam olarak tespit edilmesi mümkün olmamıştır. Oyunlarda gerçekleşen değişimleri tespit edebilmek amacıyla son 15 ( ) sene içerisinde çeşitli mecralarda (yarışma, özel gösteri vb.) sergilenen 27 tane farklı Silivri halk oyunları performansı inceleme altına alınmıştır. Bu değişimlerden tespit edilebilenleri 6 kategoride ele almak mümkündür; - Oyun adımları bakımından değişimler - Tavır bakımından değişimler - Repertuar bakımından değişimler - Müzik bakımından değişimler - İsim bakımından değişimler - Cinsiyet bakımından değişimler 4. Oyun Adımları bakımdan değişimler İlk etapta derlenen oyunlardan Karşılama oyunun adımları değişmemiş olsa da oyunun geleneksel ortamda icra edilen şeklinden farklı olarak çeşitli açılarda ve yönlerde gerçekleştirilen dönüş hareketleri sonradan oyuna eklenmiştir. Yine ilk etapta derlenen oyunlardan Garaguna oyununun geleneksel icrasında bulunmayan geriye doğru atlama figürü sonradan oyunun içerisine eklenmiştir. Sonraki etapta derlenen oyunlardan Arnavut Gaydası oyununda ise geleneksel ortamda icrası görülmeyen sekme adımları sonradan oyunun içine eklenmiştir. 72


85 zaman içersinde beğeniden uzak kalmış estetiksel değerden yoksun olmuş ve tutunamayarak elenip kaybolmuştur. Halk Oyunları, doğduğu ortamda değişimlerden ve etkileşimlerden uzak olduğu zamanlarda bile, her türlü sunuş, yorum, içerik ve beğenileriyle başlı başına bir sanat dalı olma özelliği göstermektedir. Biçimlendirilmeden kendi kendine sanat olarak doğmuş bir dalın, çeşitli sunuş ve sahneleme kuralları ile tekrar bir biçim kazanmıştır. Her türlü alt yapı ilaveleriyle tam anlamıyla bir sahne sanatı özelliği taşıması Halk Oyunları sanatını, diğer sahne sanatlarına göre daha çekici ve zengin içerikli olmasını sağlamıştır. Sanat iki ana bölümde incelenebilir. Birinci bölümü doğrudan doğruya insandan türeyen sanatlar oluşturur (dans, müzik, şiir vs.). Bunlar da insanın kendisi, kendi sanatsal uğraşısının hem konusu, hem aracıdır. Bu özellik onu daha önemli bir kategoriye sokar. İnsanın doğadaki malzemelerden biçimlendirdiği sanatlar ise ikinci bölümü oluşturur (mimarlık, resim vs.). Bunlarda ise insan nesneleri sanatsal açıdan betimlemeye duyduğu büyük özlemi dile getirir. Halk Oyunları sanatı yaşamın bir öğesidir ve yaşamdan kaynaklanmıştır. Her sanat yapıtında, o çağın toplumsal ilişkilerinin ve diğer toplumsal yaşantıların bir yansıması mutlaka vardır. Çünkü insanların yaşantılarını belirleyen toplumsal ilişkilerdir. Her hangi bir halk oyunu gösterimi izlenirken, hareket biçimlerine, vücut pozisyonlarına, oyun formlarına, kostüm özelliklerine, jest ve mimik ifadelerine, duygusal anlatımına bakılarak oyunların dahil olduğu yörenin kültür tarihi özeti görülebilir. Halk dediğimiz ölümsüz büyük yaratıcı, mimar, şair, ressam, besteci olduğu kadar usta bir koreograftırda.. Bugün sahne danslarında gördüğümüz pek çok koreografik düzeni o çok daha önceden bulmuş hatta bir çok halk oyunu, sahne danslarının güzelliğini aşan bir koreografik düzene ulaşabilmiştir. 16 Doğal ortamından icra edilen halk oyunun kurgusu oynayanlar tarafından yapılmış doğal bir koreografisine sahip bir yapıdadır. Ancak, daha sonralarında kendi için icradan başkası için icraya döndüğünde, artık oyun, oynayan için amaç olmaktan çıkmış ve bir araç olarak yaşamını sürdürmeye başlamıştır. Halk Oyunlarının doğal ortamdan kopup ayrı ortamlarda icra edilmesi durumu onu başkalarının izlemesi için oluşturulmuş farklı mekanların içinde olması gerekliliğini öne çıkarmıştır. Sahne adı verilen bu mekan diğer sanatlarda da olduğu gibi ortamının oluşabilmesi için etkinliğin yapıldığı bir alan, bu etkinliği yapan kişiler ve onu izleyenler olarak üç önemli faktörün bir arada olması gerekliliğini ortaya koymuştur. Sahne her türlü sanatsal faaliyetlerin düzenlendiği, teknik unsurlarca desteklenen, seyircinin görüşüne açık olan mekanlar olarak tarif edilebilir. Sahneye konacak bir eser için izlenecek yöntemler yaklaşık olarak birbirlerine benzer durumdadır. Halk oyunlarının sahnelenemesinde de izlenecek yol bunlardan çok farklı olmamaktadır. Öncelikle bu tür bir çalışmanın doğru ve düzenli olarak yapılması için farklı alanlarda uzman kişilerin bir arada çalışması gerekmektedir. Halk oyunları alanında Yöresel oyun bilgisine sahip kişilerin, Giyim kuşam ve süslenme bilgisine sahip olan kişilerin, Müzik bilen kişilerin tarihsel süreçlere hakim olan kişilerin, ses ısık dekor bilgilerne sahip olan kişilerin ve koreografların olduğu bir ekip çalışması ile Halk Oyunları sahnelenme çalışması gerçekleştirilmelidir. Öncelikle masabaşında yapılması gereken çalışmalar, bilgilerin toparlanması değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik olarak yazılı bir metin haline döndürülmelidir. Halk Oyunlarında sahneleme çalışmalarında izlenicek yol 4 aşama üzerinde gerçekleştirilmelidir. Tasarım, Hazırlık, Tasarımın Uygulanması ve Sunuş olarak birbirini takip eden aşamalar uygulanıldığında yapılması planlanan sunum hazırlayanlara ve icra edenlere önemli ölçüde katkılar sağlamaktadır. Ayrıca zamanı iyi kullanma, olabilecek hataları önceden görme ve performans arttırıcı özelliği ile son derece yarar sağladığı görülmektedir. 1. Tasarım: Sahnede sunumu yapılacak sanat eserinin, uyumlu ve anlamlı biçimde seyirciye aktarılması için yapılaması gereken ön çalışma olarak görülmektedir. Düzenlemenin hangi amaçla yapılacağı, nerede sahneleneceği, düzenlemede görev alacak oyuncuların bilgileri ne kadar sürede ortaya çıkacağı ve düzenleme yapılacak yöre hakkındaki bilgilerin derlenip toplandığı bir çalışmadır. Tasarım, teknik açıdan sahnedeki olayların kavranmasıdır Amaç: Halk Oyunlarının sunum çalışmaları, farklı amaçlar doğrultusunda sahnede sergilenmektedir. Eğlence, yarışma, tanıtma, bayram törenleri, özel günler vb. gibi değişik amaçlara 16 Metin And, Türkiyede İlk Halk Oyunları Semineri, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 1996, s Nutku Özdemir, Sahne Bilgisi, Kabalcı Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 1989, s 041b061a72


Acerca de

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

FUNDACIÓN
PUCALÁN

logo-escuela-vertical.png
bottom of page